Målgruppe og visitation

På Asmild Toft er der 12 boliger, som man skal visiteres til.

Målgruppen er bedre fungerende unge udviklingshæmmede, der skal flytte hjemmefra for første gang. De skal kunne klare sig i botilbud uden traditionel døgndækning, samt være mobile og selvhjulpne. Der er mulighed for tilkald om natten via akut natkald.

Aldersmæssigt forventes målgruppen at være 18-30 årige.

Visitation til Bofællesskabet Asmild Toft foretages af Visitation Social. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde et visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i Bofællesskabet Asmild Toft. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Sidst opdateret: 17.08.2018