Dagligdagen på Asmild Toft

Som udgangspunkt er borgerne beskæftiget i dagtimerne - det kan være i form af skolegang eller uddannelse (evt. STU), arbejde, skånejobs, beskyttet beskæftigelse eller benytter et af Viborg kommunes øvrige aktivitetstilbud.

Støttens indhold og placering aftales individuelt med den enkelte borger i henhold til borgerens personlige handleplan, hvor primær opgaven er botræning/bostøtte-opgaver i borgerens eget hjem samt støtte og træning i social samvær.

Der arbejdes ud fra konceptet størst mulig brugerindflydelse med respekt for den enkeltes egne ønsker og med fokus på et trygt fællesskabsmiljø for borgerne i bofællesskabet. Borgerne afholder et ugentlig husmøde, hvor de har mulighed for at drøfte emner der er relevante for dem og fællesskabet. Husmøderne afholdes i fælleslejligheden, hvor der er medarbejder tilstede.

 

Sidst opdateret: 17.08.2018